Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

May Hauken er medforfatter på en ny artikkel i tidsskriftet "Clinical Rehabilitation"

Unge voksne kreftoverlevere i aldersgruppen 18-39 som har fullført kreftbehandling møter flere psykiske og psykologiske langtidseffekter som kan vedvare mange år og som kan påvirke fremtidige karriere, økonomisk status, intime relasjoner og helserelatert livskvalitet.

SAGE Journals Online
Foto/ill.:
SAGE Journals Online

Hovedinnhold

I denne artikkelen har forfatteren gjort en review av tidligere forskning på hvilke rehabiliteringstiltak som er aktuelle for denne gruppen av kreftoverlevere.

En omfattende oversikt som tar for seg alle faktorer ved den biopsykososiale helsemodellen er nødvendig for å møte de multifaktorielle utfordringene unge kreftoverlevere møter i hverdagen. Slik kunnskap kan gi verdifull veiledning i fremtidig rehabilitering for unge kreftoverlevere. Artikkelen er publisert i Clinical Rehabilition og er et samarbeid et fagmiljø i Danmark og May Aasebø Hauken ved Senter for krisepsykologi.