Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Ungdoms opplevelse av sorg

Førsteamanuensis Iren Johnsen har skrevet en bok om hva som kjennetegner sorg hos unge som har mistet en venn, og hva som er særlig vanskelig og utfordrende med denne typen sorg.

Bokomslag
Foto/ill.:
Gyldendal Forlag

Hovedinnhold

Boken omhandler ulike temaer som berører unges liv og hvordan sorg påvirker og bearbeides blant ungdommer. Hovedvekten i boken omhandler tap av en jevnaldrende venn som dør.

Om man møter unge som har opplevd dødsfall i vennekretsen, kan det være nyttig å få tips og informasjon om hva man kan forvente av sorgreaksjoner, og om hva man kan gjøre og si for å hjelpe og støtte. Boken er derfor skrevet for blant annet helsesykepleiere, lærere, prester og diakoner, barne- og ungdomsarbeidere, sosionomer, pedagoger, og ellers alle andre som møter og arbeider med unge mennesker.

Utdrag fra boken er publisert på psykologisk.no.

Boken er utgitt på Gyldendal Forlag.