Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Cognitive development among children in a low-income setting: Cost-effectiveness analysis of a maternal nutrition education intervention in rural Uganda

Førsteamanuensis Prudence Atukunda Friberg er medforfatter på en artikkel som ser på hvordan utilstrekkelig ernæring og utilstrekkelig stimulering i tidlig barndom kan føre til langsiktige mangler i kognitiv og sosial utvikling.

Field pictureUganda
Foto/ill.:
Prudence Atukunda Frberg

Hovedinnhold

Målet med studien er å påvirke politikk og beslutningstaking angående kostnadene ved å levere ernæringsundervisning mangler i lav- og mellominntektsland (LMIC). På landsbygda i Uganda gjennomførte vi en randomisert studie som undersøkte effekten av en mors ernæringsundervisningsintervensjon på utviklingsresultater blant barn i alderen 6-8 måneder.

Denne intervensjonen førte til signifikant forbedret kognitiv skår når barna nådde alderen 20-24 måneder. Når man vurderer potensialet for denne intervensjonens fremtidige implementering, bør de ønskede effektene veies opp mot de økte kostnadene. Studien hadde derfor som mål å vurdere kostnadseffektiviteten til denne utdanningsintervensjonen sammenlignet med dagens praksis. Helseresultatdata var basert på RCT. Kostnadsdata ble først identifisert ved gjennomgang av publikasjoner fra RCT, mens mer detaljert informasjon ble innhentet ved å intervjue forskere som var involvert i behandlingen av intervensjonen. Denne studien tok for seg et helsepersonellperspektiv for en 18-måneders tidshorisont. Artikkelen er publisert i National Library of Medicine.