Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Oppstart av master i krisepsykologi

Tirsdag 30.01.2024 var det oppstart for det nye emnet "Master i krisepsykologi" i regi av Senter for krisepsykologi

Studenter på første samling på emnet Master i krisepsykologi
Foto/ill.:
Iren Johnsen

Hovedinnhold

De to siste dagene har vi hatt første samling i det første av de obligatoriske emnene i vår nye mastergrad i krisepsykologi. Vi fikk også prøvd hvordan undervisning fungerer i våre nye kontor- og undervisningslokaler i Jekteviksbakken 31, og er godt fornøyd med det.

Vi startet tirsdagen med oppstartsamling for det første «kullet» med masterstudenter i krisepsykologi. 21 nye mastergradsstudenter møtte til samling, og syns det var fint å komme i gang. Det ble med litt offisiell markering av oppstarten, og selvfølgelig ble de nye studentene og oppstarten av mastergraden feiret med kaker! 

Senterleder Unni Heltne og Bo Byrkjeland, leder av UiB Videre fikk ønske studentene velkommen og holde de innledende ordene til oppstarten. Bo Byrkjeland la vekt på betydningen av livslang læring, og hvordan UiB og Senter for krisepsykologi sine etter- og videreutdanningstilbud kan bidra til vedvarende og fortsatt læring og kompetanseutvikling selv etter noen år i arbeidslivet. Studentene som nå begynner på master i krisepsykologi kommer fra en rekke ulike og varierte yrkesbakgrunner, noe som nok gir en stor bredde og potensiale for spennende diskusjoner i samlingene som følger.

Videre i oppstartsamlingen ga programansvarlig for masteren Iren Johnsen informasjon til studentene om emnene og oppbyggingen. Studentene fikk også hilse på og fikk en presentasjon fra alle fagpersonene og emneansvarlige som er tilknyttet mastergraden.

Etter oppstartsamlingen fulgte første undervisningssamling i emnet Tverrfaglig teamarbeid i krisepsykologi, med blant annet Line Oldervoll.