Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Konsekvenser av depressive symtomer for mødre i Uganda

Førsteamanuensis Prudence Atukunda Friberg er medforfatter på artikkelen "Long-term effects on depressive symptoms among Ugandan Mothers - Findings from a follo-up of a cluster-randomized education trial in a rural low-resource setting".

Field Picture Prudence A. Friberg
Foto/ill.:
Prudence Atukunda Friberg

Hovedinnhold

Depresjon rammer i økende grad mødre i fattige land. Ulike intervensjoner har blitt implementert for å takle dette problemet, men få studier har forsket på effekten av disse. Artikkelen presenterer oppfølgingsdata om depresjon seks år etter et randomisert kontrollert utdanningsforsøk for mødre i Uganda. Artikkelen er publisert i "Journal of Affectiv Disorder"