Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Beyond prolonged grief: Exploring the unique nature of complicated grief in bereaved children

Atle Dyregrov og Martin Lytje har publisert en ny artikkel i tidsskriftet "Bereavement Journal of grief and responses to death"

Logo for tidsskriftet Cruse Bereavement Support
Foto/ill.:
Cruse Bereavement Support

Hovedinnhold

Artikkelen argumenterer for at dagens tilnærming til å diagnostisere komplisert sorg hos barn overser viktige sosiale og personlige faktorer.

Familiedynamikk, samfunnsstøtte og individuelle reaksjoner bør tas med når man vurderer og yter omsorg. Artikkelen anbefaler en mangefasettert tilnærming til sorgdiagnose som tar hensyn til barnets sosiale miljø, og hvordan å hjelpe foreldre og takle egen sorg kan bidra til støtte til barnet. Skolene bør skape et innbydende og sensitivt miljø for etterlatte barn. Ved å ta tak i disse faktorene kan negative konsekvenser, som sosial tilbaketrekning, akademisk underprestasjoner og dårlig velvære, reduseres. Artikkelen er publisert i tidsskriftet "Bereavement, Journal of grief and responses to death"