Hjem

Sinnsfilosofi

Hovedinnhold

Maze Mind (illustrasjonsbilde)

Forskningsgruppen i sinnsfilosofi samler vitenskapelige ansatte, forskere, stipendiater og studenter som er interesserte i sinnet, under alle dets aspekter.

Forskningsinteressene som er representerte i gruppen omfatter emner som persepsjon, bevissthet, estetisk opplevelse og ekspertise, sosial kognisjon, kognitiv fenomenologi, emosjon, og psykopatologiens filosofi.

I tillegg til diskusjon om medlemmenes individuelle prosjekter er arbeidet i gruppen for tiden fokusert på to temaer: 

  1. Begrepslige utfordringer med psykiatriske kartleggingsverktøy (i samarbeid med prof. Frank Larøi, UiO)
  2. Filosofiske spørsmål knyttet til "affordances".