Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Studer kjønnsstudium

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
er en interfakultær og tverrfaglig enhet ved
Universitetet i Bergen
 

Besøksadresse: Parkveien 9
E-post: post@skok.uib.no
Studieveileder: studieveileder@skok.uib.no
Telefon: 55 58 27 05

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et tverrfaglig senter for forskning, formidling og undervisning om kjønn, seksualitet, og feministisk teori. Senteret har en kritisk, historisk og global profil, med fokus på samspillet mellom kjønn og andre maktstrukturer i samfunnet, som rase, klasse og etnisitet. SKOK er en pådriver for kjønnsforskning ved UiB, samt en aktiv aktør innen kjønnsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Ph.d.-kurs
Hand robot
sep 23

Technologies are Us: Feminist Perspectives on Posthuman Futures

Alle interesserte ph.d. kandidater er velkomne til å søke på dette tre-dagerskurset i feministisk tenkning rundt den teknologiske utviklingen.

Møt forskeren
Full størrelses portrett

#metoo

Post doctor Redi Koobak forsker på #metoo i akademia.

Horisont 2020
Hakan Sicakkan

Stort migrasjonsprosjekt til UiB

UiB-forsker Hakan G. Sicakkan skal lede det EU-støttede prosjektet PROTECT, som skal følge FNs to nye globale plattformer om migrasjon og flyktninger tett i årene som kommer.

Utveksling
Nora Netteland i Kjøbenhavn

Internasjonal studiehverdag i Lund

Mulighet for å studere i utlandet var avgjørende da Nora skulle velge høyere utdanning. Å dra på utveksling til Lund Universitet i Sverige føltes litt for kort i starten, men hun fant fort ut at oppholdet ville bringe med seg både faglig påfyll og venner fra hele verden. Les hennes reisebrev her.

Kjønnsstudiar og arbeidslivet
Ina Storkjørren Vetrhus

Frå Beauvoir til BUFDIR

Frå ung alder har Ina lagt merke til at gutar og jenter blir behandla og skildra forskjellig, særleg i litteraturen. «Eg synest det var rart og interessant på same tid, og desse refleksjonane førte til ei interesse for kjønnsskilnader og likestillingsspørsmål.»