Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Nyhet

Ny phd på SKOK

Dette semesteret har Dinara Pogornova startet sin doktorgrad på SKOK. Pogornova sitt prosjektet vil vare i fire år og her kan du lese mer om hva hun skal forske på.

Doktorgradsprosjektet til Dinara ser på hvordan interseksjonelle feministiske diskurser krysser grenser, hvordan de blir brukt, transformert og inkludert i russisktalende feministiske online forum (feministiske offentlige sider og grupper på vk.com og lignende). Prosjektet er relatert til pågående debatter om geopolitisk kunnskapsproduksjon, kjønnsstudier og feministisk aktivisme, deriblant oversettelse og transnasjonal sirkulasjon av feministiske tekster, teorier og aktivistrammer og den feministiske kritikken av interseksjonalitet.