Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Gjesteforskere

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) tilbyr institusjonell tilknytning til gjesteforskere som ønsker å forske i Norge og allerede har finansiering til sine prosjekt, men trenger å være knyttet til en norsk institusjon.

Vinter Kirke

Hovedinnhold

Fordelene med institusjonell tilknytning inkluderer tilgang til biblioteket, en UiB-epostkonto, og deltakelse i det akademiske miljøet ved UiB. SKOK tilbyr ikke losji, kontorplass, eller assistanse med forskningstillatelse eller visasøknad. Gjesteforskere må være selvfinansierte og samtykke til universitetets reguleringer om ansvar i forskning og publisering.

For å søke om tilknytning må kandidaten sende inn følgende: (1) en CV, (2) et introduksjonsbrev fra kandidatens institusjon, og (3) en prosjektskisse.

Søknader og medfølgende dokument sendes inn til senterleder ved SKOK for godkjenning.