Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Kino

SKOK inviterer til filmkveld

SKOK inviterte til filmvisning av dokumentarene "Imagining Emmanuel" og "Out of Norway", etterfulgt av en samtale om dokumentarene med forskere tilknyttet prosjektet "WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon".

Out of Norway & Imagining Emanuel TRAILER

Hovedinnhold

Spørsmål omkring identitet er sentrale både for vurderingen av krav til asyl, og for utvisning av de menneskene som får avslag på sin søknad om asyl. Imagining Emanuel og Out of Norway er to dokumentarer av den norske filmskaperen Thomas Østbye som utforsker spørsmålet om hva som utgjør sannhet og migranters identitet. 

Immagining Emanuel forsøker å danne et bilde av en mann som kaller seg selv Emanuel. Emanuel forsøker å bevise sin identitet uten noen offisielle dokument. Myndighetene har en versjon av hvem Emanuel er, han har en annen. Ettersom identiteten hans forblir usikker, er han ute av stand til å få oppholdstillatelse, mens myndighetene er ute av stand til å sende ham ut av landet. I nesten 10 år lever Emanuel som en irregulær migrant i Norge. Imagining Emanuel vant flere priser. Pengene fra disse prisene ble brukt til å produsere den tankevekkende oppfølgeren Out of Norway, hvor Emanuel dokumenterer sin egen ulovlige reise fra "verdens rikeste land" tilbake til krigsherjede Liberia i søken etter et nytt liv.