Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

SKOKs masterstafett 2018

Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv?

Invitasjon til deg som skriver masteroppgave med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn. Masterstudenter fra alle fagområder og fakulteter er velkommen til å delta.

2-kawahara-wiliams.jpg

Kvinner som springer stafett

Tanken bak masterstafetten er å skape en møteplass for studenter og kjønnsforskere på tvers av fagdisipliner. Deltakerne får mulighet til å knytte nyttige kontakter og få innspill fra andre fagpersoner enn veileder. I tillegg kan det være inspirerende å høre om hva andre studenter arbeider med.

Masterstafetten er et heldagsseminar hvor hver deltaker får 15 minutter til å legge fram sitt prosjekt. Deretter vil vi bruke 15 minutter på en diskusjon av innlegget. På denne måten får deltakerne muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og få innspill fra fagpersoner ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).

Du sender inn ca en halvsides beskrivelse av prosjektet ditt som ansatte og studenter kan lese på forhånd. Beskrivelsen bør være på enten norsk eller engelsk og sendes inn innen påmeldingsfristen 5. mars. Erfaringsmessig får presentasjoner på engelsk flere tilbakemeldinger siden stafetten som regel har deltakere som ikke behersker norsk.

Påmelding innen 5. mars
Er du interessert i å delta, meld deg på innen 5. mars via påmeldingslinken til høyre. Her blir du bedt om å laste opp maks én halv side om prosjektet ditt (abstract).