Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
seminar

Ph.d.-stafett ved SKOK

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB inviterer alle Ph.d.-kandidater som skriver avhandling med kjønnstematikk til seminar

people women coffe meeting
colorbox.no
Foto/ill.:
colourbox.com

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) inviterer hvert høstsemester PhD-kandidater fra UiB som skriver avhandling med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn, til et tverrfaglig seminar. I år innleder vi PhD-stafetten ved SKOK med et to-timers kurs ( 9-11 ) om kjønnsperspektiver i forskningen. Du kan lese mer om kurset under. 

Etter kurset får deltakerne 15 minutter til å legge fram prosjektene sine. Deretter setter vi av 15 minutter til diskusjon av innlegget. På denne måten får kandidatene muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og til å få innspill fra fagpersoner på SKOK. En halvsides prosjektbeskrivelse / abstract lastets opp under påmelding og sendes ut til alle deltagerne før seminaret. 

Ved svært mange påmeldte kan vi trenge mer tid til presentasjoner, og seminaret fortsetter i så fall tirsdag 2. oktober. 

Introduksjonskurs om kjønnsperspektiver i forskingen

Kurset inviterer til refleksjon rundt hvordan analytiske kjønnsperspektiver kan integreres både i pågående forskning og i framtidig søknadsarbeid.

Inkludering av kjønnsperspektiver blir stadig viktigere for vurderingen av forskningens kvalitet – både for søknader og for selve forskningsresultatene. For eksempel har både Norges Forskningsråd og EU som målsetting at prosjektsøknader ikke bare skal ha kjønnsbalanse, men også at kjønnsperspektiver skal være en integrert del av prosjektets forskningsspørsmål, metode og analyse. Analytiske og tverrfaglige tilnærminger til kjønn kan dermed både bidra til å styrke en prosjektsøknad og til å gi nye innfallsvinkler som hever kvaliteten på forskningen.   

Dette kurset gir en innføring i kjønnspolitikken til eksterne finansieringskilder, og i hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i PhD-kandidatenes avhandlingsarbeid og i eventuelle framtidige søknader.