Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
forskergruppe

Kjønn, migrasjon og ulikhet

Forskergruppen Kjønn, migrasjon og ulikhet er en tverrfaglig og tverrfakultær forskergruppe for vitenskapelig ansatte ved UiB.

Illustrasjon
Medlemmene i forskergruppen har en interesse for globale samfunnsutfordringer, med fokus på kjønn, migrasjon og ulikhet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Migrasjon som forskningsfelt er i rivende utvikling, og det er stor etterspørsel etter kunnskap på emnet. Samtidig har europeiske migrasjonsstudier blitt kritisert for å bygge på epistemologiske og teoretiske forutsetninger som reproduserer hegemoniske strukturer.

Forskergruppen «Kjønn, migrasjon og ulikhet» er et tverrfaglig og flerfakultært forum for forskere med interesse for migrasjonsrelaterte problemstillinger.

Med utgangspunkt i kritiske mangfolds-, seksualitets-, og kjønnsperspektiver vil forskergruppen bidra til nytenkning på feltet.

Forskergruppen bidrar til UiBs satsing på globale samfunnsutfordringer (GSU).

Gruppen er en arena for utvikling av nye forskningsprosjekter, og for å diskutere pågående prosjekter og publikasjoner.

Forskningsgruppen blir ledet av postdoktor Kari Anne K. Drangsland ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Aktiviteter

2023

Det tilknyttede nettverket IMER (International Migration and Ethnic Relations) arrangerte følgende lunsjseminar på Bergen Global:

Våren 2023 var Svati Shah gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og deltok på flere arrangementer sammen med forskergruppens medlemmer. Gjesteforskeroppholdet var et samarbeid mellom SKOK, GRIP Inequality og Institutt for sosialantropologi ved UiB. Shah er en feministisk antropolog som jobber med spørsmål om kjønn, seksualitet, mangfold og migrasjon, og som i over 10 år har hatt en samarbeidsrelasjon med SKOK, i tillegg til å være tilknyttet GRIP.

Under gjesteforskeroppholdet bidrog Shah bl.a. til ph.d.-kurset Contested childhoods in the context of migration. Dette kurset var en del av Bergen Summer Research School 2023 og ble ledet av forskergruppemedlemmer Marry-Anne Karlsen og Jessica Schultz.

Shah var også panelist under arrangementet Film screening of First Time Home and panel discussion i forbindelse med workshopen til migrasjonsprosjektet Native/Immigrant/Refugee 19. og 20. juni.

2022

Forskergruppen organiserte to arrangementer i oktober 2022:

  • På et lunsjseminar for forskergruppen 5. oktober presenterte Janina Schmidt sitt doktorgradsarbeid med tittelen « Stop-and-go. An ethnography on the correlation of time and power within the German asylum administrative practice in Schleswig-Holstein”.

Forskergruppemedlem Kari Anne Drangsland er veileder for Schmidt, som var på et kortere forskningsopphold ved SKOK i oktober.

  • Lunsjworkshop for forskergruppen 26. oktober: Politics of exhaustion, ignorance and racial translation.

Tre av forskergruppens stipendiater presenterte sitt arbeid, med fokus på konseptene de jobber med, etterfulgt av kommentarer og diskusjoner.

Sarah-Louise Japhetson Mortensen: Politics of exhaustion: concept, strategy, experience.

Dinara Yangeldina: Conceptualizing racial translation in hip-hop and intersectionality’s eastward travels

Anders Rubing: Designerly gaps and ruptures, ontopolitics of Ignorance

Andre aktiviteter av forskergruppens medlemmer:

Sarah Japhetson Mortensen, gjesteforsker ved SKOK høsten 2022, presenterte arbeidet sitt på IMER Bergens arrangement Fractured protection and bodily exhaustion: navigating the paradigm shift in Danish asylum policy, 29. november 2022.

Det tilknyttede nettverket IMER (International Migration and Ethnic Relations) feiret sin 25-årsdag i november, og flere av forskergruppens medlemmer deltok i form av hovedinnlegg, paneldiskusjoner og kritiske tilbakemeldinger til yngre forskere.

Christine M. Jacobsen og Marry-Anne Karlsen var i desember 2022 gjesteforskere ved Center for Race and Gender (CRG) ved UC Berkeley. Besøket var et fremhold av forskningssamarbeidet i prosjektet Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds (fase 2) og ble finansiert av Peder Sather-tildelingen i 2020 til CRGs Native/Immigrant/Refugee: Crossings Research Initiative (NIRCRI).

---

Under finner du oversikter over forskergruppens medlemmer, pågående prosjekter, ressurser og nettverk:

Pågående prosjekter, nettverk og ressurssider