Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
forskergruppe

Kjønn, migrasjon og ulikhet

Forskergruppen Kjønn, migrasjon og ulikhet er en tverrfaglig og tverrfakultær forskergruppe for vitenskapelig ansatte ved UiB.

Illustrasjon
Medlemmene i forskergruppen har en interesse for globale samfunnsutfordringer, med fokus på kjønn, migrasjon og ulikhet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Migrasjon som forskningsfelt er i rivende utvikling, og det er stor etterspørsel etter kunnskap på emnet. Samtidig har europeiske migrasjonsstudier blitt kritisert for å bygge på epistemologiske og teoretiske forutsetninger som reproduserer hegemoniske strukturer.

Forskergruppen «Kjønn, migrasjon og ulikhet» er et tverrfaglig og flerfakultært forum for forskere med interesse for migrasjonsrelaterte problemstillinger.

Med utgangspunkt i kritiske mangfolds-, seksualitets-, og kjønnsperspektiver vil forskergruppen bidra til nytenkning på feltet.

Forskergruppen bidrar til UiBs satsing på globale samfunnsutfordringer (GSU).

Gruppen er en arena for utvikling av nye forskningsprosjekter, og for å diskutere pågående prosjekter og publikasjoner.

Aktiviteter

Forskergruppen organiserte to arrangement i oktober 2022:

  • På et lunsjseminar for forskergruppen 5. oktober presenterte Janina Schmidt sitt doktorgradsarbeid med tittelen « Stop-and-go. An ethnography on the correlation of time and power within the German asylum administrative practice in Schleswig-Holstein”.

Forskergruppemedlem Kari Anne Drangsland er veileder for Schmidt, som var på et kortere forskningsopphold ved SKOK i oktober.

  • Lunsjworkshop for forskergruppen 26. oktober: Politics of exhaustion, ignorance and racial translation.

Tre av forskergruppens stipendiater presenterte sitt arbeid, med fokus på konseptene de jobber med, etterfulgt av kommentarer og diskusjoner.

Sarah-Louise Japhetson Mortensen: Politics of exhaustion: concept, strategy, experience.

Dinara Podgornova: Conceptualizing racial translation in hip-hop and intersectionality’s eastward travels

Anders Rubing: Designerly gaps and ruptures, ontopolitics of Ignorance

Andre aktiviteter av forskergruppens medlemmer:

Sarah Japhetson Mortensen, gjesteforsker ved SKOK høsten 2022, presenterte arbeidet sitt på IMER Bergens arrangement Fractured protection and bodily exhaustion: navigating the paradigm shift in Danish asylum policy, 29. november 2022.

Christine M. Jacobsen og Marry-Anne Karlsen var i desember 2022 gjesteforskere ved Center for Race and Gender (CRG) ved UC Berkeley. Besøket var et fremhold av forskningssamarbeidet i prosjektet Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds (fase 2) og ble finansiert av Peder Sather-tildelingen i 2020 til CRGs Native/Immigrant/Refugee: Crossings Research Initiative (NIRCRI).

---

Under finner du oversikter over forskergruppens medlemmer, pågående prosjekter, ressurser og nettverk:

Pågående prosjekter, nettverk og ressurssider