Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Master-stafett

– Det var godt å diskutere tekstene våre med folk fra andre fag og komme seg ut av eget miljø

Vi spurte to av studentene fra årets masterstafett, Emilie Walland fra sosiologi og Ane Berland Opheim fra nordisk litteratur, om hva de fikk ut av dagen.

To studenter som smiler
F.v. Ane Berland Opheim og Emilie Walland.
Foto/ill.:
Janne B.Bøe, UiB

Hovedinnhold

Masterstafetten er en møteplass for masterstudenter og kjønnsforskere på tvers av fagdisipliner. Deltakerne får mulighet til å knytte kontakter, få faglige innspill fra andre enn veileder og la seg inspirere av andre studenters innlegg og kommentarer.

Masterstafetten er et heldagsseminar hvor hver deltaker legger fram sitt prosjekt før det diskuteres i plenum. Hele åtte ansatte fra SKOK var med på å kommentere tekstene og komme med innspill til studentene. 

– For oss ved SKOK er det også spennende og inspirerende å møte så mange gode studenter og høre om deres interessante prosjekter, sier senterleder Christine Jacobsen. 

Seminaret ble en hjelp til å 'zoome ut' og se det jeg driver med utenfra

Ane B. Opheim, masterstudent i nordisk litteratur 

Alenemødre og eldre kvinner

Emilie Walland har invervjuet alenemødre om deres opplevelse av å være alene. Hva var det med hennes masterprosjekt som gjorde at hun meldte seg på stafetten på SKOK?

– Jeg skriver om alenemødre og har egentlig ikke kjønnspespektiv som analytisk verktøy, men siden jeg skriver fra et kvinneperspektiv har jeg lenge tenkt at jeg burde si noe om kjønnsrelasjoner. Så jeg meldte meg på fordi jeg ønsket meg litt inspirasjon og tilbakemelding. 

Ane Berland Opheim arbeider med en litterær skildring av alderdom i Tove Janssons Sommarboken (1972) og Kjersti Annesdatter Skomsvolds Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg (2009). 

– Prosjektet mitt er om eldre kvinner, og jeg vil bruke Simone de Beauvior sin teori og perspektiv, derfor følte jeg at dette seminaret kunne gi meg mye tilbake. Jeg driver jo både med kvinne- og kjønnsforskning!

Fikk dere noe utav dagen?

– Ja, absolutt. Jeg fikk gode tips til hvordan jeg kunne gjøre om problemstillingen i oppgaven min. Og så var det fint å få andres blikk på det jeg driver med, svarer Emilie.

– Jeg fikk mange tilbakemeldinger, mange gode tilbakemeldinger! supplerer Ane.

– Og, jeg fikk mye ut av de andre sine samtaler. Jeg fikk et metaperspektiv på min egen masteroppgave. Seminaret ble en hjelp til å 'zoome ut' og se det jeg driver med utenfra. 

I tillegg til sosiologi og mordisk litteratur var det i år påmeldte fra rettsvitenskap, litteraturvitenskap, nordisk språk og litteratur, historie, religionsvitenskap og sosialantropologi.