Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskning

SKOKs satsingsområder

SKOKs satsningsområder er kjønn og humanistisk medisin og differensiert statsborgerskap.

Neste
Anatomisk dokke
Foto/ill.:
Thor Brødreskift/UiB
1/2
Illustrasjon av arabiske menn
Foto/ill.:
Colourbox
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Kjønn og humanistisk medisin

Humanisisk medisin er et tverrfaglig forskningsfelt der metoder og perspektiv fra humaniora, samfunnsvitenskap og kunst blir brukt innen medisinsk utdannelse, etikk og praksis. Et slikt tverrfaglig samarbeid kan spille en nøkkelrolle i analyser av medisinens rolle i samfunnet, av medisinsk etikk og av forholdet mellom medisin og en bredere forstålelse av helse, sykdom, velvære og rettferd.

Differensiert statsborgerskap

Globaliseringsprosesser har visket ut nasjonale grenser og utfordret ideen om nasjonalstaten og universellt statsborgerskap. Differensiert statsborgerskap gjør at ulike grupper har ulik tilgang til de samme rettene og tjenestene. Forskerene ved SKOK er særlig interesserte i hvordan kjønn, seksualitet, og migrasjon påvirker tilgangen til statsborgerskap.