Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Åpent seminar

Kvinner, biologi, teknologi: Shulamith Firestones The Dialectic of Sex, før og nå

Vi markerer at det er 50 år siden Shulamith Firestone publiserte sitt radikalfeministiske manifest.

Shulamith Firestones og framsida av The Dialectic of Sex
Foto/ill.:
Shulamith Firestone og forsiden av boken The Dialectic of Sex

I 2020 er det femti år siden Shulamith Firestone publiserte sitt radikalfeministiske manifest, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution. Firestone hevdet at kvinners underordnede stilling skyldtes det biologiske faktumet at det er kvinner og ikke menn som blir gravide, føder og ammer små barn – og at likestilling bare kan oppnås ved å omdanne graviditeten og kjernefamilien. Med dette skriftet inntok hun plassen som både toneangivende og omstridt foregangskvinne for kvinnebevegelsen som skjøt fart utover på 1970-tallet. Men selv om manifestet hennes ble en mediesensasjon i 1970 trakk hun seg tilbake fra offentligheten kort tid etter publikasjonen. Dette kan ha bidratt til at det hun i våre dager først og fremst er kjent for er sitt kontroversielle krav om utvikling av teknologi – en såkalt «kunstig livmor» – som kan flytte forplantningsprosessen helt ut av kvinnekroppen. Men med abortlovgivning tilbake på den politiske agendaen i mange vestlige land, samt den senere utviklingen innen reproduktive teknologier som tyder på at kunstige livmødre snart kan bli en realitet, har Firestones analyse av utnyttelsen av kvinners reproduktive arbeid fått fornyet aktualitet.

 

Denne kvelden møtes Victoria Margree, Principal Lecturer og medlem av Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics, University of Brighton og forfatter av boken Neglected or Misunderstood: The Radical Feminism of Shulamith Firestone, og Claus Halberg, postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, til samtale om arven fra Shulamith Firestone. Samtalen holdes på engelsk.