Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Masterstafett våren 2020

Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv?

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB avholder hvert vårsemester en masterstafett for masterstudenter som skriver oppgave med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn. Masterstudenter fra alle fagområder og fakulteter er velkommen til å delta.

Master realy
Foto/ill.:
SKOK foto

Tanken bak masterstafetten er å skape en møteplass for studenter og kjønnsforskere på tvers av fagdisipliner. Deltakerne får mulighet til å knytte nyttige kontakter og få innspill fra andre fagpersonar enn veileder. I tillegg kan det vere inspirerande å høre om hva andre studenter arbeider med. Masterstafetten er et heldagsseminar hvor hver deltaker får 15 minutter til å legge fram sine prosjekter. Deretter vil vi bruke 15 minutter på en diskusjon av innlegget. På denne måten får deltakerne muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og få innspill fra fagpersoner på SKOK.

Stafettlagene er satt sammen av masterstudenter fra ulike fag og fakulteter. Spennvidden stor i tematikk og hvor langt i prosessen de ulike prosjektene er kommet. Noen er helt i startgropen og ser på dette som en god mulighet til å prøve ut tanker om utformingen av prosjektene, mens andre er helt i sluttfasen og presenterer nesten ferdige analyser. I tillegg til kjønnsperspektivet, er som oftest masterstaffeten preget av smittende entusiasme og engasjement både for eget materiale, og medstudentene sine mangfoldige prosjekt.

Vi serverer lunch (gi beskjed om evt. alleriger i påmeldingsskjema) og gleder oss til nok et spennende arrangement.

 

Spørsmål kan rettes til

Idunn Tandstad, studiekonsulent: idunn.tandstad@uib.no

Sigrid Sandal, vitenskaplig assistent: sigrid.sandal@uib.no