Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Opent heildagsseminar om bias om kjønn og etnisitet i medisinen.

Medisinens medvirkning- bias om kjønn og etnisitet

Heildagsseminaret still spørsmål om når kritisk forsking innan helse, sjukdommar og diagnosar bidreg til å oppretthalde etniske og kjønna bias.

Skok Vinter
Foto/ill.:
Uib

Korleis medverkar det metodologiske til bias, gjennom argumentasjon om praktiske omsyn, til å eksludere eneklte kjønn og type kroppar? Kva konsekvensar får dette og korleis kan ein utfordre slike tendensar?


Dette seminaret vil diskutere desse og andre spørsmål knytta til medisinen sin medverknad frå medisinsk sosiologi, filosofi og medinske perspektiv. Blant deltakarane er dr. Gregory Hollin frå Universitetet i Leeds og Dr Ros Williams frå Universitetet i Sheffield.