Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Workshop: Minoritetsretninger i islam

Skandinaviske forskere legger fram artikkelutkast til et temanummer for det religionsvitenskapelige tidsskriftet DIN. Temanummeret presenterer nyere skandinavisk forskning innen minoritetsretninger i islam, med hovedvekt på retningene sjia-islam, sufisme og alevisme.

Workshopen er åpent for interesserte tilhørere.

Arr: SKOK og Forskergruppen på Midtøsten- og Afrikastudier ved AHKR

Finansiert at SKOK, AHKR og Fritt Ord.

 

PROGRAM:

TORSDAG

13.00 – 13.20             Velkommen ved Marianne
                                 Bøe og Ingvild Flaskerud

13.20 – 14.00             Simon Stjernholm. Lunds
                                 Universitet
                                 Nutida sufism och

                                 kampen
om ’traditionell’
                                 islam


14.00 – 14.40             Catharina Raudvere. Institut
                                 for tverrkulturelle
                                 og regionale studier,
                                 Københavns universitet.
                                 Sufism i Bosnien - mellan

                                 kulturarv och
                                 minoritetsdiskurs

 

15.00 – 15.40            Richard J. Natvig. Institutt
                                for arkeologi, historie, kultur-
                                og religionsvitenskap,
                                Universitetet i Bergen
                                Myter, symboler og ritualer

                                knyttet til Demir Baba-tekke,

                                en revitalisert alevi-
                                hellligdom i Bulgaria
 

15.40 – 16.20            Spørsmål og kommentarer 

FREDAG

09.00 - 9.40             Marianne Bøe. SKOK. Universitetet i Bergen
                               En drakamp mellom moderniteter: samtidige oppfatninger
                               av midlertidig ekteskap

 

9.40 – 10.20            Inger Johanne Strandhagen.
                              Unge norske sjiamuslimers transnasjonale identitet

 

10.30 – 11.10          Marianne Holm Pedersen. Dansk folkemindesamling, Det
                              kongelige bibliotek, København.
                              Ya Hussain!: Shia muslimske ritualer blandt irakiske kvinder
                              i København


11.10 – 11.50          Ingvild Flaskerud. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
                              religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
                              Sjiamuslimske ritualer – kultur og politikk under skiftende
                              omstendigheter

 

Dokumenter