Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Paneldebatt: Kjønn i terrorens tidsalder

Hovedinnhold

I kjølvannet av 22/7 ønsker vi ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), sammen med Senter for vitenskapsteori (SVT), IMER/Rokkansenteret og Forum for vitenskap og demokrati å arrangere en åpen paneldebatt ved UiB. Vi har invitert forskere, journalister og debattanter/bloggere til offentlig ordskifte om den ideologiske overbygningen til Behring Breivik, så vel som til høyreradikale sympatisører for øvrig. Både i Breiviks manifest og på ulike bloggsider til kjente høyreradikale debattanter utgjør islamisme, kulturmarxisme og feminisme klart definerte trusler for den kristne europeiske kulturens bestående. Ifølge mange av debattantene kan man takke feminismen og mangfoldspolitikken, som vårt angivelig feminiserte sosialdemokratiske system omfavner, for familien og den norske (og europeiske) mannens forfall. De kunnskapsproduserende elitene og andre representanter for etablissementet undergraver angivelig den sanne, norske og europeiske identiteten og åpner opp døren for fienden med sin kulturmarxisme og feminisme. Den særegne koblingen mellom kjønn, religion, kultur og politisk ideologi som kjennetegner høyreradikal retorikk, fortjener å bli problematisert på en seriøs måte. I tillegg til å rette søkelyset mot kjønnsproblematikken, vil vi derfor berøre spørsmål knyttet til forholdet mellom kunnskap og makt i det norske demokratiet. Vi ønsker en debatt som ikke først og fremst handler om “statsfeminisme” og multikulturalisme på den ene siden, og fremmedfiendtlighet og populisme på den andre siden, men som stiller spørsmål ved selve konfliktlinjen.

Paneldeltakere: student og blogger Eivind Berge, UiB, forsker Randi Gressgård, SKOK, UiB, postdoktor Lars Gule, Høgskolen i Oslo, forsker Christine Jacobsen, IMER/Inst., for sos. antropologi, UiB, postdoktor Kari Jegerstedt, SKOK, UiB, stipendiat Silje Aambø Langvatn, SVT, UiB, journalist og blogger Øyvind Strømmen

Debattleder: professor Ellen Mortensen, SKOK, UiB

Sigmund Grønmo, rektor ved UiB åpner debatten.

Arrangører:
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Senter for vitenskapsteori (SVT)
IMER (International Migration and Ethnic Relations Unit)
Forum for vitenskap og demokrati