Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Debatt mot trusler

Etter svartelisting av flere forskere på radikale blogger, svarer Senter for kvinne- og kjønnsforskning med å arrangere debatt om kjønn i terrorens tidsalder.

Hovedinnhold

Mange høyreradikale peker på feminisme og mangfoldspolitikk som syndere når de hevder at familien og den moderne mann står for fall. Teoriene ble aktuelle utenfor bloggsfæren etter 22. juli, og i etterdønningene ble det også klart at flere forskere stod på svartelister på høyreradikale blogger.

– Behovet for en paneldebatt ble reist da Randi Gressgård ble svartelistet som ”tilhenger av innvandring og islamisering” på nettstedet korsfarer.no, sier Kari Jegerstedt på Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).

Hun deltar på debatten ”Kjønn i terrorens tidsalder” som finner sted torsdag 27. oktober. Det var senterleder Ellen Mortensen som tok initiativet til en slik åpen debatt om den ideologiske overbygningen til Anders Behring Breivik og høyreradikale sympatisører. Jegerstedt sier antifeminismen i Breiviks tekster hører sammen med en høyreekstrem bølge i Europa.

Inviterte radikal blogger

Blant de inviterte til debatten er nettopp en slik høyreradikal blogger. UiB-student Eivind Berge kom i medias søkelys i høst med en selverklært antifeministisk blogg hvor han forfektet ekstreme synspunkter.

– Vi inviterte Berge fordi han er en del av universitetsmiljøet. Han har hatt tillitsverv ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag, og er en profilert stemme. I tillegg oppfordrer han til voldelig motstand mot feminismen på bloggen sin, sier Jegerstedt.

Hun ser ikke for seg at debatten vil bære preg av å være for-eller-mot-feminisme, men kretse rundt ytringer og nødvendigheten av dem.

– Det er interessant for en debatt å få inn mange perspektiv. Det er et bredt panel med mennesker fra mange ulike steder, og det vil prege diskusjonen, sier hun.

Sprekker ikke som troll

Rektor Sigmund Grønmo skal holde innledning til debatten torsdag. Han peker på at debattene har vært mange etter 22. juli, og at det har vært diskutert hvorvidt det er et mål i seg selv å få alle meninger frem i lyset.

– Argumentet har vært at disse meningene er som troll, at de vil sprekke så snart sola skinner på dem. Jeg tror nok ikke dagslyset i seg selv er den avgjørende faktoren, men heller muligheten til å imøtegå usanne og unyanserte påstander med vitenskapelig basert kunnskap og saklige argumenter, sier han.

Grønmo mener det er et institusjonelt ansvar å oppmuntre flest mulig av de ansatte og studentene til å være aktive i samfunnsdebatten.

Diskriminerende ukultur

Siden 22. juli har debatten også fått et nytt aspekt, etter at BTs debattredaktør Hilde Sandvik tok opp problemet med kvinner som blir hetset i sosiale medier.

– Det er en kultur for å spre kjønnsdiskriminerende ideologi på nettet, som også går på det personlige planet. Det kan føles truende for den enkelte, som ikke vet hvordan man skal forholde seg til dette. Henvendelsene kan være innenfor grensene til ytringsfriheten, men likevel føles intenst truende, sier Jegerstedt.

Viktig debatt

– Folk endrer ikke nødvendigvis mening i møte med argumenter og fakta, det er følelser involvert, sier Jegerstedt.

Hun er likevel klar på at debatten er viktig. Ikke minst for at tema som dette skal løftes frem i offentligheten og bli debattert, og for å vise at det er et stort problem som angår alle som deltar i den offentlige debatten.

– Om debatten kan ta presset bort fra enkeltpersoner og vise at dette er et samfunnsproblem, vil det være et gode i seg selv, sier Jegerstedt.

Debatten er et samarbeid mellom Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Senter for vitenskapsteori, IMER/Rokkansenteret og Forum for vitenskap og demokrati. Den finner sted i Egget på Studentsenteret torsdag 27. oktober kl. 18.30-20.30.

Disse deltar i debatten:
Student og blogger Eivind Berge, UiB, forsker Randi Gressgård, SKOK, UiB, postdoktor Lars Gule, Høgskolen i Oslo, forsker Christine Jacobsen, IMER/Inst., for sos. antropologi, UiB, postdoktor Kari Jegerstedt, SKOK, UiB, stipendiat Silje Aambø Langvatn, SVT, UiB, journalist og blogger Øyvind Strømmen