Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ny bok: Slik levde de da

Hanne Marie Johansen, førsteamanuensis i historie ved SKOK, står bak praktboken "Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år" som nylig ble lansert.

Hovedinnhold

Slik levde de da er en levende skildring av hverdagslivet i Drammen gjennom to hundre år. Hvordan levde folk på begynnelsen av 1800-tallet, eller i husmorbyen Drammen på 50-tallet? Hanne Marie Johansen forteller en historie som ikke er med i de ordinære historiebøkene: Hun skildrer livet i gater og på torg og tar oss med inn i stuene til fattig og rik. Hun beskriver de daglige gjøremålene til husmødrene, ungenes lek og hvordan rollene i familien har endret seg. Noen familier følger vi gjennom flere generasjoner og store sosiale endringer. 

Johansen har benyttet et stort og variert kildemateriale. Hun har snakket med eldre drammensere som har fortalt sine historier, og har funnet fram til både tidligere upubliserte familiehistorier og bilder bortgjemt i skuffer og skap. Resultatet har blitt en levende og underholdende bok som nyanserer og utdyper Drammens historie slik vi kjenner den.

Onsdag 2. november blir det lokalt bokslepp ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) kl. 11.00 med påfølgende seminar med temaet Familie- og kjønnsperspektiver i byhistorien.

Mer informasjon om boken.

Intervju i Drammens tidende.

Nyhetsoppslag på Drammen kommunes hjemmesider