Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskargrupper

Forskarar ved SKOK er tilknytt forskargruppene Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer og Migrasjon, urban sikkerhet og ulikhet.