Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskargrupper

Forskarar ved SKOK er tilknytt forskargruppene Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer og Migrasjon, urban sikkerhet og ulikhet.

A house facade in dark yellow and white, with a winding staircase on the left. A tree with green leaves to the right of the building
SKOK sine forskargruppemøter finn stad på Ida Bloms hus i Parkveien 9.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift