Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskergrupper

Forskere ved SKOK er tilknyttet to forskergrupper: Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer og Kjønn, migrasjon og ulikhet.

Group of people
Medlemmer av Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer.
Foto/ill.:
UiB