Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskergrupper

SKOK er et tverrfakultært og tverrfaglig forskningssenter som samler og rekrutter forskere fra ulike forskningsområder fra alle fakultetene ved UiB.