Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

PhD-gruppen i kjønnsforskning

PhD-kandidatene ved SKOK har tatt initiativ til å opprette en selvdreven gruppe for alle PhD-kandidater ved UiB som arbeider med prosjekter med kjønnstematikk.

PhD stafett
PhD-stipendiater ved SKOK har mulighet til å samarbeid både gjennom PhD-staffetten og forskningsgruppen for PhD-studenter.
Foto/ill.:
colorbox.no

Gruppen består for tiden av ph.d-kandidater fra ulike disipliner (sosial antropologi, sosiologi, medievitenskap, filosofi, lingvistikk, litteraturvitenskap) ved Universitet i Bergen som alle problematiserer kjønn i sine prosjekter.

I denne gruppen diskuterer vi våre skriftlige  arbeid, metodologiske utfordringer og ikke minst ulike kjønnsteorier.  Siden vi er fra ulike disipliner, gir disse møtene oss et nytt blikk  på hvordan vi blir oppfattet fra ulike disipliner. Dette synes vi er vesentlig siden tverrfaglig og interdisiplinært samarbeid stadig blir viktigere. Målet er å skape et sterkere nettverk blant ph.d.-kandidater i kjønnsforskning på tvers av disipliner ved Universitet i Bergen.