Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Jubileumsarrangement

Katti Anker Møller og de Castbergske barnelovene

I forbindelse med at det er 100 år siden de Castbergske barnelovene ble vedtatt i Stortinget ønsker vi å markere dette med foredrag og kulturelle innslag.

Barn i gate på tidlig 1900 tall
Foto/ill.:
Oslo Byarkiv

De Castbergske barnelovene som ble vedtatt i april 1915 har navn etter Norges første sosialminister; Johan Castberg. I disse lovene ble barnas rettigheter kraftig styrket.
De fikk rett til fars navn og arv. Barn født utenfor ekteskap fikk de samme juridiske rettighetene som barn født i ekteskap.

Samtidig ble det gitt regler som sikret mor økonomisk hjelp fra barnefaren fra fødselen av, og fattig mødre fikk rett til hjelp fra samfunnet den første tiden etter fødselen. Lovene ble kjempet fram av Castberg og hans svigerinne Katti Anker Møller, i tett samarbeid gjennom 15 år.
Hun var seksualpolitisk svært radikal for sin samtid og vakte derfor ofte strid og fordømmelse. Hun moderniserte tenkningen om kvinners rettigheter, familie og reproduksjon.

Forskere ved Senter for kvinne-og kjønnsforskning (SKOK),Institutt for Arkeologi, Historie, Kulturvitenskap og Religion (AHKR), Institutt for sosiologi og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen vil markere 100års jubileet for De Castbergske barnelovene gjennom arrangement på Litteraturhuset. Det skal være en festkveld med foredrag og kulturelle innslag. Hensikten er å fokusere på Katti Anker Møllers bidrag og alle de viktige, kvinnepolitiske og familiepolitiske sakene hun kjempet for.

Program

Musikalsk innslag ved sangkoret Alt for damene

Innlegg:

Johan Castberg og Katti Anker Møller.Slektskap, vennskap og faglig/politisk samarbeid   
Elisabeth Haavet, professor i historie, UiB

Religiøs filantropi og mødrehjemmene
Hanne Marie Johansen,førsteamanuensis i historie, UiB

Barn født utenfor ekteskap i gamle dager
Anne Hilde Nagel. Professor i historie, UiB.

Ugifte mødre gjennom 100 år.
Liv Johanne Syltevik, professor i sosiologi, UiB.

Katti Anker Møller og abortspørsmålet -  internasjonal kontekst og inspirasjonskilder
Kari Tove Elvbakken, forsker, UiB.

Moderne familiepolitikk– sett i lys av Katti Anker Møllers forståelse av moderskapet
Kari Wærness, professor emerita, sosiologi.

Katti Anker Møller – en feminist for vår tid? 
Hilde Danielsen, forsker, Rokkansenteret. 

Møteleder:førsteamanuensis Kari Jegerstedt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, enkel bevertning. Velkommen!

Arrangør:Senter for kvinne- og kjønnsforskning