Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Satsingsområde

Kjønn og humanistisk medisin

Kjønn og humanistisk medisin er ett av SKOK sine satsingsområde.

Performance artist
Kjønn og humanistisk medisin er et av satsingsområdene for forskning ved SKOK.

Humanisisk medisin er eit tverrfagleg forskingsfelt der metodar og perspektiv frå humaniora, samfunnsvitskap og kunst blir brukt innan medisinsk utdanning, etikk og praksis. Eit slikt tverrfagleg samarbeid kan spele ei nøkkelrolle i analysar av medisinen sin rolle i samfunnet, av medisinsk etikk og av forhaldet mellom medisin og en breiare forståing av helse, sjukdom, vèlvære og rettferd. Forskarar ved SKOK er særleg interessert i felt innan humanistisk medisin som er relatert til kjønn, seksualitet, bioteknologi, psykologi, migrasjon og spørsmål om rettferdighet og ansvar. Som ein del av denne satsinga er SKOK vertskap for det nordiske nettverket Kjønn, kropp og helse.

Prosjektet Brain-sex leia av Kari Jegerstedt er eit prosjekt som inngår i satsinga på humanistisk medisin. I prosjektet vert ulike fagfelt samla for å undersøke korleis ny medisinsk teknologi verkar inn på kjønn, kropp og narrativ om desse. Blandt anna er forståing av sjukdom, transkjønna fiksjon og litteratur på moderskapet fokus for prosjektet. Nokre spørsmål som prosjektet tek for seg er kva skjer med moderskapet og kvinnelegheita sin tradisjonelle tilknytting til moderskap når nye reproduktive teknikkar gir nye moglegheiter for relasjonar? Korleis forstår vi morskap når mor gjerne ikkje er biologisk mor, og den som føder barnet kan vere ein far?