Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Konferanse

Kjønnsforskning NÅ!

Den nasjonale fagkonferansen for kjønnsforskning i Norge avholdes i Bergen 24. - 25. november.

row of books with electronic book reader

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB vil i år være vertskap for konferansen Kjønnsforskning NÅ!

Konferansen samler forskere og studenter med kompetanse og/eller faglige interesse for kjønnsforskning. Formålet er å ta pulsen på forskningsfeltet: få innblikk i hva som rører seg i dette feltet akkurat nå, og diskutere aktuelle, sentrale utfordringer i forskningsfeltet. Fokus er på både teoretiske og metodiske problemstillinger.

Konferansen er en av de viktigste arenaene for norske kjønnsforskere til å bli kjent med kollegaer fra andre fagmiljøer, inngå i nettverkssamarbeid og/eller rekruttere potensielle samarbeidspartnere til nye prosjekter.

Konferanseprogrammet består av en kombinasjon av plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Plenumsinnlederne inviteres, mens andre deltagerne bes om å sende inn sammendrag (abstract) på forhånd. Vi lager parallellsesjoner tilpasset antallet påmeldte; det er i utgangspunktet plass til alle som ønsker å delta med innlegg. Det er rom for å presentere ferdige arbeider, pågående arbeid eller prosjektideer som man ønsker tilbakemelding på.

I forkant av konferansen, 23. november, vil det arrangeres en stipendiatsamling som del av den nasjonale forskerskolen i kjønnsforsking. Det blir egen påmelding til denne samlingen. Mer informasjon vil legges ut på Kilden .

Program
Tirsdag 24. november

Registrering vil åpne kl 10.00

11.30 - 12.30: Lunsj
12.30 - 12.45: Velkommen v/Christine M.Jacobsen leder for SKOK

12.45 - 13.45: From Metaphor to Metamorph: On Passing as Human in Science Fiction, Ingvil Førland Hellstrand, Daglig leder i nettverk for kjønnsforskning

13.45 - 14.00: Pause
14.00- 15.30 Parallell sesjon 1

Intersectionality and othering  (English)

Guro Korsnes Kristensen og Elisabeth Stubberud: Likestilling av hva og for hvem? Au pair-ordningen i et interseksjonelt perspektiv

Lin Prøitz: ‘The Civilized West’ v. ‘The Lagging Behind Rest’? – A Qualitative and Quantitative Analyses of Muslim Women’s Voices in the Norwegian Media Public  
Merethe Lie: Assisted Reproductive Technologies ans Feminist Dilemmas

Interseksjonalitet og norsk mangfoldspolitikk (Norwegian)
Marianne Bøe: Likestilling vs. religiøs pluralisme: Dilemmaer knyttet til dagens godkjenningsordning for ekteskapsritualer i Norge

Tone Gunn Stene Kristiansen: Når ‘rase’ møter kjønn – barnevernets likestillingsgjøringer og kjønn som analytisk begrep

Johanne Hansen Kobberstad: Hva er kvalifisering? Flertydige fortellinger om ‘rase’, kjønn og klasse i Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere  

Kjønns(u)balanse og seksuell (u)orden (Norwegian)

Margrete Haugan: Implementering av kjønnsbalanse i VRI-programmet
Agnes Bolsø, Lise Langåker og Wencke Mühleisen: Kvinner til sjøs: Seksuell orden og uorden
Maria Dockweiler: ‘Vi er ferdige med kjønn’: Ignoranse og viten om ledelse og kjønn i norsk olje   

15.30 - 16.00: Pause

 

16.00 - 18.00: Parallell sesjon 2

Citizenship and political struggles (English)  

Elisabeth Lund Engebretsen: Stolthet og synlighet: Skeiv aktivisme, teori og politikk i det globale Kina

Astri Dankertsen: Når kjønn blir underordnet: Feminisme og samisk rettighetskamp

Noor Jdid: Active Citizenship in Discourse and Practice

Sriyani Mangalika Meewalaarachchi: Marriage of Convenience and Modern ‘Cinderellalization’ Under the Controversy of Globalization: Norwegian Experience 
 

Imaginasjon og historiefortelling(Norwegian)
 

Camilla Erichsen Skalle og Anje Müller Gjesdal: Multiligualism and Heteroglossia as Metaphors for Models of Masculinity in Contemporary Migrant Narratives 

Tatania Wara: Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn

Line Hjort Buchholzer: The Ethics of Female Rhetoric: Storytelling and Language in Court

Kari Jegerstedt: Hvorfor ikke lese en roman? Lesning og skrift som feministiske strategier 

 

18.00: Generalforsamling, Foreningen for kjønnsforskere i Norge

19.30: Konferansemiddag - Scandic Bergen City Hotel

Program
Onsdag 25. november

Registrering fra kl 08.00


09.00-10.00: Hva skal vi med skeivt arkiv? Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap

10.00-10.15: Pause

10.15-12.45: Parallell sesjon 1

Gender Inequalities and Transnational Politics (English)

Mohammad M. Salehin: Islamic NGOs in Bangladesh: Development, Piety and Neoliberal Governmentality
Gaby Ortiz-Barreda: Gender Health Inequalities Related to Climate Change: A Literature Review Using a Rapid Gender Perspective Screening Tool
Eirunn Rose Teigen Fagerheim: Traces of Resolution 1325 in the DDR-Component of the UNMIL-Operation
Lars Olav Aaberg: Men, Masculinities and Kudumbashree
Radhika Gajjala and Hilde G. Corneliussen: The Still Shrinking Pipeline in Computing 

Conceptual Interrogations (English)

Stephen Amico: Queerness and/as Capitalism; or, the Comforts of Gender
Stine H. Bang Svendsen: Nordisk hvithet som eiendom
Magnus Michelsen: Three Feminist Strategies: Badiou in the field
Kristina Miklavic: Shame as a Norm Regulator in the Gendered Ideals of Moral Subjectivity
Yan Zhao and Anne-Jorunn Berg: Visible Difference – Racialization, Biologism and Transnational Adoption

12.45 - 13.45 Lunsj 

13.45 - 16.15 Parallell sesjon 4

Bodies, Technologies, Biopolitics (English)

Craig Wells: Body and Objects: Towards Flesh-ism and the Heart of Things
Nadya Husakouskaya: Sex Reassignment Procedure and Transgender Subject in Contemporary Ukraine: Governmental Practices and Strategies of Re-existence
Karolina Dmitrov-Devold: Norwegian Girls in Mainstream Blogging: Performances of Self, Experienced Competences and Gendered Discourses
Hilde G. Corneliussen and Kari Dyb: Welfare Technology is not about Technology but rather about People” – Challenging the Rhetoric of Policy Documents through Science & Technology Studies and Feminist Technology Research


Feminisme i offentligheten (Norwegian)

Lise K. Meling: Musikk og kjønn – prosjektpresentasjon
Synnøve Skarsbø: Kjønn og feminisme i Alle kvinners blad på 1950-tallet
Sigrun Åsebø: Skal vi lage kvinneutstilling, eller kanskje noe ‘skeivt’? Om feminisme og kjønnsperspektiv i kunstmuseet 
Kari Tove Elvebakken: Dekriminalisering av abort i de skandinaviske landene: Fellestrekk og forskjeller, aktører og nettverk 1910-1960
Hanne Johansen: Norsk kvinnehistorisk arkiv – fortid og framtid

16.30 - 17.00 Avslutning

  

Dokumenter