Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Differensiert statsborgerskap

Differensiert statborgerskap er et av SKOK sine satsingsområder.

Mannlige arabiske migranter.
Differensiert statsborgerskap er et av satsingsområdene ved SKOK.
Foto/ill.:
colorbox.no

Økonomiske, politiske og kulturelle prosesser - ofte løst betegnet som "globalisering" - har visket ut nasjonale grenser og utfordret ideen om nasjonalstaten og universellt statsborgerskap. Mange nasjonalstater svarer på denne utviklingen med streng innvandringspolitikk, grensekontroll, og økende fokus på sikkerhetspolitiske spørsmål. Samtidig fungerer nasjonalstaten som garantist for sirkulasjonen av mennesker, varer, og tjenester i det globale markedet. Differensierte rettigheter blant ulike befolkningsgrupper garanterer økonomisk fleksibilitet gjennom priveligeringen av enkelte borgere, samtidig som de hindrer andre borgere i å få lik tilgang til de samme rettene og tjenestene. Forskerene ved SKOK er særlig interesserte i hvordan kjønn, seksualitet, og migrasjon påvirker tilgangen til differensiert statsborgerskap. For eksempel kan begrenset tilgang til velferdstilbud for utsatte kvinnelige yrkesgrupper påvirker disse gruppene sin mulighet til å utøve fullt statsborgerskap. Videre har globalisering ført til en mobilisering av seksuelle minoriteter som i økende grad gjør krav på fullt statsborgerskap, på lik linje med andre borgere. Et viktig fokus for dette satsingsområdet er hvordan normer for kjønn og seksualitet blir forhandlet i møte med offentlige representanter, og hvordan medlemskap i det politiske fellesskapet blir betinget av spesifikke kjønnsnormer. Et av våre forskningsprosjekt innenfor dette satsingsområdet er WAIT-prosjektet, som du kan lese mer om her.