Hjem
Kjønnsperspektiv
Oppfølging

Individuell rådgivning

Deltakere på SKOK sitt innføringskurs tilbys individuell oppfølging av den vitenskapelige staben ved SKOK.

Individuell rådgivning
SKOK tilbyr individuell rådgivning til forskere som ønsker å styrke kjønnsperspektivene i sin forskning.
Foto/ill.:
colourbox.com

Etter å ha deltatt på SKOK sitt innføringskurs har forskere som skal søke om ekstern finansiering mulighet til å utvikle kjønnsperspektivene i sine prosjekt frem mot søknadsfrist. Før søknaden ferdigstilles, møtes vi til en individuell rådgivningstime hvor kjønnsforskere ved SKOK kan bidra til å spisse formuleringer og gi tilbakemelding på hvordan kjønnsperspektiver er integrert i prosjektforslaget.