Hjem
Kjønnsperspektiv
Innføringskurs

Gender perspectives in research: How to strengthen your application for external funding?

Ønsker du å øke dine sjanser til å få finansiert dine forskningsideer/prosjekter? Et av virkemidlene som kan brukes er å integrere kjønnsperspektiv i forskningen din. SKOK organiserer hvert semester et introduksjonkurs i hvordan analytiske kjønnsperspektiver kan integreres i søknader om ekstern finansiering.

Interseksjonalitet
Få informasjon om hvordan din søknad om ekstern finansiering kan bli bedre gjennom å inkludere analytiske kjønnsperspektiver, som for eksempel interseksjonalitet.
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

I noen utlysninger stilles det eksplisitte krav om inkludering av kjønnsperspektiver, men i de aller fleste utlysninger og programmer vil kjønnsperspektiv være med å heve kvaliteten på forskningen slik at en bedre når excellence-nivået. Integrering av kjønnsperspektiv i forskning og undervisning trekkes fram både av nasjonale og internasjonale finansiører. Blant annet har NFR og EU som uttalt mål at ikke bare kjønnsbalanse, men også kjønnsperspektiver skal integreres i utarbeiding av forskningsspørsmål, metodologi og analyse. Analytiske og tverrfaglige tilnærminger til kjønn kan bidra til å styrke din søknad, og åpne opp for nye innfalsvinkler i forskningen som kan gjøre prosjektet (samfunns-)relevant på områder en kanskje ikke har tenkt på før.

SKOK sitt introduksjonskurs i kjønnsperspektiver tar sikte på å hjelpe forskere med å få en oversikt over kjønnspolitikken til ulike eksterne finansiører, samt å gi forskere noen grunnleggende verktøy for refleksjon omkring hvordan kjønn kan integreres i deres prosjektsøknader. Målet med kurset er å heve kvaliteten på prosjektsøknader med et kjønnsperspektiv, og øke suksessraten til søknader om eksterne midler fra UiB. I etterkant av introduksjonskurset tilbyr SKOK også en individuell søknadsrådgivning og oppfølging til kursdeltakerene, der de vil få tilbakemelding på måten kjønnsperspektiv er inkludert i søknaden, samt eventuelle forslag til forbedring. Oppfølgingen gis av forskere ved senteret med spesialkompetanse innen ulike felt. 

Kurset blir gitt på engelsk og er bare åpent for ansatte ved Forskningsadministrativ avdeling ved UiB.