Hjem
Kjønnsperspektiv

Policy for kjønnsintegrering

Her finner du en oversikt over strategien for likestillingsintegrering hos ulike finansiører, og deres plan for arbeidet med å sikre kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i nye forskningsprosjekt.

Stadig flere nasjonale og internasjonale eksterne finansiører etterspør kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i søknader om forskningsmidler. Søkere kan bli bedt om å klargjøre hvordan deres prosjekt vil fremme:

Kjønnsbalanse i ansettelser, beslutningstaking og i utvalget til kliniske studier.

Likestilling ved institusjonen.

Bruk av analytiske kjønnsperspektiver i produksjonen av ny kunnskap og teknologi.

For forskere som skal søke om EU-midler eller midler fra NFR, er det viktig å kunne svare utfyllende og tilfredsstillende på hvordan deres prosjekt vil forholde seg til disse spørsmålene. Nederst på denne siden finner du en oversikt over hvordan kjønn vektlegges hos disse finansiørene i vurderingen av søknader om forskningsmidler.