Hjem
Kjønnsperspektiv
Eksempler

Eksempler fra IGAR Tool

Her finner du konkrete eksempler på hvordan kjønnsperspektiver kan inkluderes i ulike forskningsområder hentet fra GENDER-NET sitt verktøy IGAR Tool.

Gender-Net logo
GENDER-NET har utviklet en egen ressursside med flere eksempler på hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i forskningen innenfor de ulike satsingsområdene i Horizon 2020.