Hjem
Kjønnsperspektiv
Kjønnsperspektiv

Strategidokumenter

Her finner du en oversikt over sentrale strategidokumenter som fokuserer på integreringen av kjønnsperspektiv i forskningen.

Hovedinnhold

Stadig flere nasjonale og internasjonale eksterne finansiører etterspør kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i søknader om forskningsmidler. Søkere kan bli bedt om å klargjøre hvordan deres prosjekt vil fremme:

  • Kjønnsbalanse i ansettelser, beslutningstaking og i utvalget til kliniske studier.
  • Likestilling ved institusjonen.
  • Bruk av analytiske kjønnsperspektiver i produksjonen av ny kunnskap og teknologi.

For forskere som skal søke om EU-midler eller midler fra NFR, er det viktig å kunne svare utfyllende og tilfredsstillende på hvordan deres prosjekt vil forholde seg til disse spørsmålene. Nederst på denne siden finner du en oversikt over hvordan kjønn vektlegges hos disse finansiørene i vurderingen av søknader om forskningsmidler.