Hjem
Kjønnsperspektiv
Eksempler

Forskning ved UiB

Eksempler på hvordan kjønnsperspektiver har blitt integrert i ulike disipliner ved Universitetet i Bergen.

Satsingsområder ved UiB
UiB sine satsingsområder er Globale samfunnsutfordringer, Marin forskning og Klima- og energiomstilling.