Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Les Christine Hamms kronikk om Toril Mois enestående evne til å skrive gode akademiske fortellinger. Hamm er professor i nordisk litteratur ved UiB.
Forskning som slutter at gutter og jenter er «forhåndsprogrammerte» til å velge ulike leker holder ikke mål, mener nevropsykolog Cordelia Fine. – Forskning på miljø er ikke nødvendigvis bedre, svarer UiB-hjerneforsker.
Store deler av verdens befolkning får så dårlig utdanning at de ikke er skikket til å stemme, mener Gayatri Chakravorty Spivak.
Som historiker har hun forsket på kvinners liv og endringer, som kvinne har hun opplevd endringene. For professor Ida Blom er livet og historien to sider av samme sak.

Sider