Hjem
Skole
Ekstra fordypning

Emner for elever i videregående skole (UNG-ordningen)

Universitetet i Bergen tilbyr talentfulle elever i videregående skole opptak til utvalgte enkeltemner uten generell studiekompetanse.

Studenter på forelesning.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

Eleven må ha fullført og bestått full fordypning i faget på videregående skole i løpet av andre klasse.

Den videregående skolen søker på vegne av sin(e) elev(er).

Søkerinformasjon og oppdatert liste over enkeltemner som tilbys i UNG-ordningen kommer.