Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Vi holder kurs for lærere og lager læringsressurser for skoler. Hos oss kan du ta korte dagskurs, eller bli student og ta videreutdanning. Og du kan lage spennende undervisning for elevene dine ved hjelp av prosjektene våre Miljølære og Kart i skolen

For naturfaglærere på 8.-11-trinn

Naturfag 1 vidareutdanning 2018-2019

Naturfag 1 har seks samlingar gjennom året. Kurset er praksisnært, og hentar fagkompetanse frå institutta ved Universitetet i Bergen. Du arbeider saman med kollegaer om å utvikle naturfagundervisninga. På denne sida får du oversyn over dato, tema og omfang av samlingane, og du får orientering om...

For naturfaglærere på 8.-11. trinn

Naturfag 2 videreutdanning 2018 - 2019

Det er seks samlinger på kurset, hver over to dager. Samlingene er laget i samarbeid med fem institutt på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet. Instituttene har ansvar for hver sin samling. På denne siden finner du oversikt over samlingene, oppgaver og arbeidsmåter.

Naturfag 1 og 2

Videreutdanning i naturfag

Aktiv, engasjerende, kunnskapsbasert læring i naturfag er målsettingen for kursene. Du får inspirasjon til å utvikle undervisningen din, det blir etablert et fellesskap rundt studiet, og du har tid og rom til å arbeide med dybdelæring, engasjerende naturfag og kvalitet i undervisningen. Vi følger de...

For naturfaglærere på 8.-11. trinn

Naturfag 2 videreutdanning 2017 - 2018

Det er seks samlinger på kurset, hver over to dager. Samlingene er laget i samarbeid med fem institutt på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet. Instituttene har ansvar for hver sin samling. På denne siden finner du oversikt over samlingene, oppgaver og arbeidsmåter.

For naturfaglærere på 8.-11. trinn

Naturfag 1 videreutdanning 2017-2018

Det er seks samlinger på Naturfag 1, med tema fra læreplanen. Hver samling går over to dager. Denne siden gir oversikt over kursdagene, oppgaver og arbeidsmåter. Kurset gir 30 studiepoeng.