Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfagkurs i botanisk hage

Vi holder kurs for lærere og lager læringsressurser for skoler. Hos oss kan du ta korte dagskurs, eller bli student og ta videreutdanning. Og du kan lage spennende undervisning for elevene dine ved hjelp av prosjektene våre Miljølære og Kart i skolen

Biologi, fysikk, kjemi, klima, helse, energi og programmering
Kursaktviteter

Naturfag videreutdanning ved Universitetet i Bergen 2020-21

Velkommen til naturfagenes mangfoldige verden! På våre kurs møter du fagfolk fra instituttene, fagene i bruk og tydelig tilknytning til undervisningspraksis.

Videreutdanning for naturfaglærere

Naturfag 1 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 1 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Kurset er omfattet av den statlige ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’. Kurset gir 30 studiepoeng.

Videreutdanning for naturfaglærere

Naturfag 2 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 2 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Hvert semester er det tre samlinger, over 2 eller 3 dager. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe sammen med kollegaer, med å utvikle god naturfagundervisning. Det er muntlig eksamen hvert semester.