Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfagkurs i botanisk hage

Vi holder kurs for lærere og lager læringsressurser for skoler. Hos oss kan du ta korte dagskurs, eller bli student og ta videreutdanning. Og du kan lage spennende undervisning for elevene dine ved hjelp av prosjektene våre Miljølære og Kart i skolen

Biologi og kjemi
Lære ser i luper på mikrobiologilab

Naturfag 1 videreutdanning for lærere, 2020-2021

Dette videreutdanningskurset er for deg som ønsker å utvikle deg som naturfaglærer i ungdomsskolen eller videregående skole. Naturfag 1 har hovedvekt på tema innenfor biologi og kjemi. Hvert tema har faglig og didaktisk fokus, med tydelig tilknytning til praksis i klasserommet.

Fysikk og naturfagets arbeidsmåtar

Naturfag 2 videreutdanning for lærere, 2020-2021

Videreutdanningskursene er laget for deg som ønsker å utvikle deg som naturfaglærer i ungdomsskolen eller videregående skole. Naturfag 2 består av et høstesemester med hovedvekt på fysikk, og et vårsemester der vi fokuserer på naturfagets mange spennende arbeidsmåter.