Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Naturfagkurs i botanisk hage

Vi holder kurs for lærere og lager læringsressurser for skoler. Hos oss kan du ta korte dagskurs, eller bli student og ta videreutdanning. Og du kan lage spennende undervisning for elevene dine ved hjelp av prosjektene våre Miljølære og Kart i skolen

Bli med og forske på trær i høst!
Gamle trær

Årets forskningskampanje: Store, gamle trær

Gamle trær er blant Norges eldste levende skapninger. De er også levested for mange dyr og vekster, som moser, lav, flaggermus og insekter. I årets forskningskampanje kan elevene bli bedre kjent med trær som levested.

Videreutdanning for lærere på trinn 8-11
collage med kursbilder ute/inne

Naturfag 1 skoleåret 2022-2023

Kurset er tett knytt til eigen praksis, didaktikk og klasserom. Forskarar fra UiB gir fagforelesningar, i første semester om evolusjon, biodiversitet, berekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emna kjemi og helse. Du arbeidar saman med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innafor...

Videreutdanning for lærere på trinn 8-11
Naturfag 2

Naturfag 2 skoleåret 2022 - 2023

Kurset er faglig og didaktisk preget, og direkte knyttet til egen praksis. Forskere fra Universitetet i Bergen bidrar på samlingene med forelesninger og demonstrasjoner. Sammen med kollegaer utvikler du god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester. Første semester er temaene fysikk,...

Videreutdanningskursene for inneværende skoleår finner du her: 

Naturfag 1 skoleåret 2021 - 2022

Naturfag 2 skoleåret 2021 - 2022

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.