Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

For naturfaglærere på 8.-11. trinn

Naturfag 1 videreutdanning 2017-2018

Det er seks samlinger på Naturfag 1, med tema fra læreplanen. Hver samling går over to dager. Denne siden gir oversikt over kursdagene, oppgaver og arbeidsmåter. Kurset gir 30 studiepoeng.

Lærere skriver i skjema på hvittavle
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Faglig og didaktisk innhold

I høstsemesteret møter du temaene biologisk mangfold, teknologi og kjemi. På biologisamlingen er vi en hel dag ute, på ekskursjon til Arboretet og Botanisk hage. Teknologidagene innebærer møte med fagmiljøer og anvendt teknologi, og egen utprøving.  Det viktige og mye omtalte karbonet er i fokus på siste samling.
Fra første dag kommer gruppene sammen og arbeider med undervisningsrettet oppgaver. Du møter kollegaer, og diskuterer, utvikler og prøver ut god naturfagundervisning. Du får arbeide med temaer du har på planen, og får diskutert både fag, metode og erfaringer. Alle artiklene som blir skrevet på kurset blir lagt ut til deling, og gjenbruk, av alle som deltar og skolene som er med.

Vårsemesteret starter med en samling om evolusjon, jordens utvikling og astronomi. Vi får også være med på et spennende program på Universitesmuseet i Bergen.
Neste tema er kropp og helse, et viktig naturfagemne for elevene våre. Både på denne samlingen, og den avsluttende med fysikk som tema, har vi mye oppmerksomhet på fagdidaktikk, klasseromspraksis og gruppenes arbeid.

Oppbygging og eksamen

Naturfag 1 er delt inn i to moduler, høst og vår. Til sammen utgjør disse 30 studiepoeng og går over ett skoleår. Hver modul avsluttes med eksamen. Den er muntlig og foregår som en samtale mellom gruppemedlemmene, eksaminator og sensor. Eksamen har individuell vurdering, bestått/ikke bestått. 

Det er mulig å søke opptak på bare én av modulene, som da gir 15 studiepoeng.

Kurset går parallelt med Naturfag 2. Kursene kan taes i den rekkefølge du ønsker. Tar du begge kursene oppnår du 60 studiepoeng i naturfag.

Å være deltaker på kurset

Utviklingsarbeidet som foregår i gruppen, praksis på egen skole og oppgaveskriving er viktige element i kurset. Les mer om hva som ventes av deg som student og om pensum.

På Skolelaboratoriets bloggsider finner du poster fra kursdagene.

Årsplan

Kursdagene er lagt til mandag og tirsdag, med start mandag klokken 9, og avslutning tirsdag 15.30.

Under finner du en oversikt over datoer og tema for hele skoleåret. Datoene kan bli endret, men ukedagene, mandag og tirsdag ligger fast av hensyn til skolenes planlegging. Informasjon om hver enkelt samling finner du i menyen nederst på siden.

28.-29. august 2017Biologisk mangfold
25.-26. september 2017Teknologiundervisning
06.-07. november 2017Kjemi i skolen
15.-16. januar 2018Evolusjon, art, arv og utvikling
05.-06.mars 2018Kropp og helse
16.-17.april 2018Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte

Desember 2017 og juni 2018: Muntlig eksamen.

Samlingene på Naturfag 1