Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

For naturfaglærere på 8.-11. trinn

Naturfag 2 videreutdanning 2017 - 2018

Det er seks samlinger på kurset, hver over to dager. Samlingene er laget i samarbeid med fem institutt på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet. Instituttene har ansvar for hver sin samling. På denne siden finner du oversikt over samlingene, oppgaver og arbeidsmåter.

Fysikkforelesning på UiB
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Faglig innhold

Fem institutt ved Universitet i Bergen har ansvar for hver sin samling på Naturfag 2. I tillegg arrangerer skolelaboratoriet to kursdager med temaet ’Naturfag for fremtiden’. Instituttenes samlinger har emnene biologi, molekylærbiologi, fysikk, geofysikk og kjemi. Foredrag, øvinger og innhold ellers er tilpasset læreplanen for 8.-11. trinn, men ser også på faget og kunnskap som er viktig for befolkningen i fremtiden.

Som deltaker på Naturfag 2 er du med på spennende og innholdsrike kursdager, og du arbeider videre med temaene og undervisning om dem, i en lærergruppe. Oppgavene dere skriver dreier seg om metode og didaktikk - for eget klasserom. Pensum er boken ’Erfaringsbasert læring’, foredrag fra samlingene, og gruppens egne oppgaver.

Oppbygging og eksamen

Naturfag 1 er delt inn i to moduler, høst og vår. Til sammen utgjør disse 30 studiepoeng og går over ett skoleår. Hver modul avsluttes med eksamen. Den er muntlig og foregår som en samtale mellom gruppemedlemmene, eksaminator og sensor. Eksamen har individuell vurdering, bestått/ikke bestått. 

Det er mulig å søke opptak på bare én av modulene, som da gir 15 studiepoeng.

Kurset går parallelt med Naturfag 1. Kursene kan taes i den rekkefølge du ønsker. Tar du begge kursene oppnår du 60 studiepoeng i naturfag.

Å være deltaker på kurset

Utvikling av egne undervisning, praksis på skolen og drøftinger med kollegaer i arbeidsgruppen er et viktig hovedelement i kurset. Les mer om hva som ventes av deg som student og om pensum

Skolelaboratoriets bloggsider har poster fra de fleste samlingene fra tidligere kurs. 

Årsplan

Alle samlingene blir holdt på samme ukedager, onsdag og torsdag, for å lette skolenes planarbeid.

Samlingene blir fordelt slik gjennom året. Det kan bli endringer i datoene. Informasjon om hver enkelt samling finner du i menyen nederst på siden. 

06. - 07- september 2017Marinbiologi
18. - 19. oktober 2017Bærekraftig utvikling
08. og 09. november 2017Molekylærbiologi
10. og 11. januar 2018Fysikk
14. og 15.mars 2018Klima, atmosfære- og havfysikk
25. og 26.april 2018Kjemi

Desember 2017 og mai 2018: Muntlig eksamen