Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Naturfag 1, sjette samling 2017 - 2018

Fysikk og vitskapleg arbeidsmåte

Diskusjon om naturfagets grunnleggande idear - som energi, krefter, fart og masse, er konseptet på denne samlinga. Ut frå eigne øvingar og erfaring nærmar vi oss Newtons lover og andre berande prinsipp i fysikken.

Verktøy og elektronikkutstyr på bordet
Foto:
Skolelaboratoriet i realfag

Kursdagane vekslar mellom foredrag, utforskande øvingar og drøfting av undervisningspraksis.

Program

Mandag 16.april Konferanserom C og D,Thormøhlensgate 51 (Vilvitehuset)

09:00Inneliiande øving. Korrosjon
09.30Utforskande arbeid med forskarkonferansar. Talje, spikerbåt,ball, 
11:30lunsj
12:15Oppsummering, avrunding, padlet
12:30Elektrisitet, koplingar, modellhus, einingar og omgrep
15:15Realfagsløypene - eit nytt tilbod frå Naturfagsenteret

Tirsdag 17.april DNV 'Basen' fram til lunsj. Etter lunsj: Grupperom sp2 på realfagbygget

08:30Vår korrosjonstest
09:00Optikk. Eit tipunkts didaktikk-program til slutt: 1 islykt, 2 leieauge, 3 Vitenprogram, 4 Djupnesyn, 5 Grubleoppgåve, 6 Usynleg fisk, video, 7 'Bryllupstog gjennom skogen', 8 Skriveoppgåve, 9 Evaluering 10 Podcast.
10:30Gruppene om oppgåve 4 og 5. Fagfellevurdering, deling.
11:00Lunsj
12:00Ekskursjon til Det norske Veritas
15:30Ferdig