Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 2, femte samling 2017 - 2018

Klima, atmosfære- og havfysikk

Fysikk i hav og luft, klimamodeller og de naturvitenskapelige mekanismene bak de globale utfordringene er tema på denne samlingen.

dsc02538.jpg

person varmer opp vannballong med lighter
Foto:
Skolelaboratoriet

Geofysisk institutt er i forskningsfronten på klima. De inviterer til en samling der vi lærer om de store globale systemene i hav og luft.

Foreløpig program

Onsdag 14.mars. Konferanserom B Thormøhlensgate 51 (Vilvitehuset)

09:00Velkommen, til dagen og fremtiden
09:30Vannets varmekapasitet. Helge Drange.
09:50Et hav i en skål, strømmer
10:10Dynamikk i havet, Elin Darelius Chiche
11:30Lunsj
12:15Vannet utvider seg, målekolbe
12:45Havnivå som klimaindikator
13:45Sirkulasjon i atmosfæren og i havet. Helge Drange
15:30Slutt

Torsdag 15.mars. Konferanserom D Thormøhlensgate 

09:00Værvarsling og nedbørsmåling. Harald Sodemann
10:30Sky og tåke - to forsøk for klasserommet
11:15Lunsj
12:00Ekstremnedbør og klimamodeller. Asgeir Sorteberg
14:15Klimaundervisning
15:00Slutt