Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Ekte data. Workshop for matematikkærere.

Vil du la elevene arbeide med oppgaver der tallene er hentet fra elevenes eget nærmiljø? Gjennom Ekte data har vi startet arbeidet med å hente inn tall som kan bli meningsfylte oppgaver fra lokale målebøyer og værstasjoner. Vi håper du har lyst til å prøvesmake litt og inviterer til workshop med oppgaver om hav, vær og klima.

Ekte data – realfagsoppgaver med tall fra naturen

Hovedinnhold

Du får vite litt mer om Ekte data, får presentert en studie av elevenes begrepslæring, og mest av alt får du prøvd ut i praksis noen av oppgavene på ektedata.uib.no

Program

10:00Hva er Ekte data? Introduksjon v/ Morven Muilwijk, Helge Drange og Olaug Vetti Kvam.
11:00Elevenes læring med autentiske data. Eili Seljeseth Ommedal presenterer sin masteroppgave fra våren 2017.
12:00Lunsj
12:30Workshop 1: Kima. Oppgaven elevene brukte i Eili sin masteroppgave.
13:15Workshop 2: Hav. Oppgaver fra bøyen Gabriel.
14:00Workshop 3: Vær. Oppgaver fra værstasjonene på Bergensværet.
14:45Planer for de kommende tre årene – du kan være med hvis du vil. 
15:00Slutt

Kurset arrangeres i samarbeid med Fagnettverket for realfag i Hordaland fylkeskommune, som spanderer lunsj. Ta gjerne med laptop, men du kan også samarbeide med en kollega som har med seg laptop. Vi skal være i seminarrom E på Studentstenteret. Mazemap-kartet viser deg veien både utenfor og inni bygningen.

Påmelding via skolelab.no.