Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

FELTKURS PÅ FINSE

Fægridagene 2018

Annenhvert år inviterer vi til feltkurs på Finse forskningssenter. Fægridagene er oppkalt etter tidligere botanikkprofessor Knut Fægri. Vi lærer om naturen i høgfjellet, og ser på gode metoder for feltarbeid. Kurset passer for deg som underviser biologi, geofag eller naturfag, og passer for alle skoletrinn.

Undersøkelser av blomstrende mangfold ved Sandalsnuten

Kurset er lagt opp som vandringer, slik at vi hver dag får en kombinasjon av flere tema med utgangspunkt i landskapet vi vandrer gjennom. På turene undersøker vi botanikken langs ruten, og vi ser på naturfenomener som landskapsendringer og geologi. Vi går til de stedene der vi finner de geofaglige fenomenene, og hele tiden har vi fjellfloraen under oppsikt. Vi fotodokumenterer de kjente høyfjellsartene – og kanskje noen overraskelser.

Vi vil også bruke Turspor - en ressurs laget av Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Bergen. Vi vil følge disse turene:

 

Program

Mandag 16. juli

07:57Tog fra Bergen. Ankomst Finse 10:14.
08:25Tog fra Oslo. Ankomst Finse 12:32.

 

Deltakerne blir møtt på jernbanestasjonen når togene kommer fra Oslo og Bergen. Det tar ca 20 minutter å gå fra jernbanestasjonen til Finse forskningssenter.
13:00Velkommen. Innkvartering og lunsj.
14:00Tur over Jomfrunut og til Sandalsnuten.
19:30Middag.
20:00Kveldsforelesning: Plantesystematikk.

Tirsdag 17. juli

08:00Frokost.
09:00Vandring til breen.
17:00Knut Fægris 109-årsdag.
18:30Middag.
20:00Kveldsforelesning: Planters tilpasning til fjellet. 

Onsdag 18. juli

08:00Frokost.
09:00Forberedelse til dagens feltarbeid.
10:00Gradientanalyser i området rundt Forskningsstasjonen.
12:00Lunsj
13:00Presentasjon av gradientanalysene.
15:00Gruppearbeid om Finseskogen.
18:30Middag.
20:00Kveldsdiskusjon: Finse i fortid, nåtid og framtid

Torsdag 19. juli

08:00Frokost.
09:00Kvartærgeologi. Turspor. Feltdidaktikk.
12:00Feltarbeid: Erfaringsdeling og tips
13:00Lunsj
14:00Pakking og rydding.
16:23Tog til Bergen. Ankomst Bergen 18:56.
18:20Tog til Oslo. Ankomst Oslo kl. 22:55.

Det kan bli endringer i programmet, vi sørger for å ta de lengste turene de dagene det er meldt finest vær. Ta med deg fotoapparat! Og utstyr for fjellturer, både varme klær og solkrem. Godt skotøy er viktig. Vi går i rolig tempo og gjør observasjoner underveis, men det blir mange timer utendørs i løpet av de fire feltdagene.

Påmelding via skolelab.no.