Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
For naturfaglærere på 8.-11. trinn

Naturfag 2 videreutdanning 2018 - 2019

Det er seks samlinger på kurset, hver over to dager. Samlingene er laget i samarbeid med fem institutt på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet. Instituttene har ansvar for hver sin samling. På denne siden finner du oversikt over samlingene, oppgaver og arbeidsmåter.

Hovedinnhold

Faglig innhold

Fem institutt ved Universitet i Bergen har ansvar for hver sin samling på Naturfag 2. I tillegg arrangerer skolelaboratoriet to kursdager med temaet ’Naturfag for fremtiden’. Instituttenes samlinger har emnene biologi, molekylærbiologi, fysikk, geofysikk og kjemi. Foredrag, øvinger og innhold ellers er tilpasset læreplanen for 8.-11. trinn, men ser også på faget og kunnskap som er viktig for befolkningen i fremtiden.

Som deltaker på Naturfag 2 er du med på spennende og innholdsrike kursdager, og du arbeider videre med temaene og undervisning om dem, i en lærergruppe. Oppgavene dere skriver dreier seg om metode og didaktikk - for eget klasserom. Pensum er boken ’Erfaringsbasert læring’, foredrag fra samlingene, og gruppens egne oppgaver.

Oppbygging og eksamen

Naturfag 2 er delt inn i to moduler, høst og vår. Til sammen utgjør disse 30 studiepoeng og går over ett skoleår. Hver modul avsluttes med eksamen. Den er muntlig og foregår som en samtale mellom gruppemedlemmene, eksaminator og sensor. Eksamen har individuell vurdering, bestått/ikke bestått. 

Det er mulig å søke opptak på bare én av modulene, som da gir 15 studiepoeng.

Kurset går parallelt med Naturfag 1. Kursene kan taes i den rekkefølge du ønsker. Tar du begge kursene oppnår du 60 studiepoeng i naturfag.

Organisering og pensum

Utvikling av egne undervisning, praksis på skolen og drøftinger med kollegaer i arbeidsgruppen er et viktig hovedelement i kurset. Les mer om hva som ventes av deg som student og om pensum

Skolelaboratoriets bloggsider har poster fra de fleste samlingene fra tidligere kurs. 

Årsplan

Alle samlingene blir holdt på samme ukedager, mandag og tirsdag, for å lette skolenes planarbeid. Kursdagene vil normalt gå fra kl. 09:00 til 15:30.

Samlingene blir fordelt slik gjennom året. Det kan bli endringer i datoene. 

03. - 04. september 2018Marinbiologi
15. - 16. oktober 2018Bærekraftig utvikling
19. - 20. november 2018Molekylærbiologi
07. - 08. januar 2019Fysikk
18. - 19. februar 2019Geofysikk, hav og klima
08. - 09. april 2019Kjemi

Eksamen

10. - 11. desember 2018Muntlig eksamen
03. - 04. juni 2019Muntlig eksamen

Å være deltaker på kurset

I tilknytning til kurset planlegger og gjennomfører du naturfagsundervisning på skolen. Sammen med gruppen din skriver du artikler knyttet til egen praksis som deles med de andre kursdeltakerne. Mer om hva som forventes av deg som deltaker finner du på denne nettsiden.