Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

For UH-institusjonene som tilbyr naturfag innenfor Kompetanse for kvalitet

Erfaringsseminar, videreutdanning i naturfag

12.-13. mars inviterer vi til erfaringsseminar for de som driver videreutdanning i naturfag innenfor Kompetanse for kvalitet. Diskusjon om det faglige og didaktiske innholdet i kursene, digitalisering, fagfornyelsen og deltakerundersøkelsen blir viktige tema.

2016-04-27_13.16.55.jpg

Lærere på videreutdanningskurs gjennomfører kjemiforsøk

Erfaringsseminraret arrangeres på vegne av Utdanningsdirektoratet. Alle årets erfaringsseminarer innenfor Kompetanse for kvaitet tar opp tre tema: Fagfornyelsen, deltakerundersøkelsen og digitalisering. Innledninger og foredrag blir fulgt av gruppearbeid og diskusjoner.

Program

Mandag 12. mars

11:00  Lunsj. Velkommen og presentasjon

11.45  Innledning ved Utdanningdsdirektoratet
12:00  Hvilket naturfag ønsker vi oss i skolen?
           - Naturfaget i skolen, v/ Merethe Frøyland
           - Om fagfornyelsen og kjerneelementene i naturfaget, v/ Per-Odd Eggen og Jørgen Kristoffersen
           - Kafédebatt: Hvordan vil de nye kjerneelementene på virke naturfaget i skolen og videreutdanningskursene?
15:00  Deltakerundersøkelsen og rekruttering
           - Deltakernes erfaring. Innledninger ved Trine Brekke, Hildegunn Solheim og Trude Skarveland
           - Tall og statistikk
           - Gruppearbeid: Utfordring av egen praksis
           - Plenumsdrøfting og oppsummering
17:30  Slutt

19:00  Felles middag

Tirsdag 13. mars

09:00  Realfagsløypene, v/ Majken Korsager
10:30  Digitalisering
           - innledning v/ Inger Kristine Jensen og Karoline Fægri
           - Diskusjon: Digitale ressurser i klasserommet og videreutdanningen
13:00  Lunsj og vel hjem

Praktisk informasjon

Måltider og overnatting fra mandag til tirsdag dekkes av arrangøren, institusjonene dekker selv reisen. Det blir servert lunsj begge dager, og vi har en felles middag mandag. Kryss av for måltider og overnatting når du melder deg på. Ønsker du å bestille overnatting selv, har vi avtale med Scandic byparken. Oppgi bestillingskode 46460998, så kommer oppholdet med på vår faktura. Påmelding på skolelab.no.
 

Kontakt

Kontakt oss gjerne på vår felles e-postadresse, naturfag@skolelab.uib.no, eller slå på tråden. Hilsen oss på Skolelaboratoriet i realfag:

Andreas Hellesøy
Frede Thorsheim
Olaug Vetti Kvam