Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

naturfag 1, andre samling 2018-2019

Teknologiundervisning og koding

Teknologien er i bruk og utvikling i samfunnet. På kursets er vi på faget i bruk, på praktisk undervisning og naturfagtilknytninga. Programmering er ein integrert del av temaet.

kran.jpg

meccanobyggesettkran på bord
Modellar er vesentlege i alle delar av naturfagundervisninga. I teknologitema er det mykje læring i å bygge realistiske skalamodellar.
Foto:
Skolelaboratoriet

Hovudelement på denne samlinga er den verkelege bruken av teknologi, eigne ferdigheter og teknologiundervisning i klasserommet. 

Program: 

Onsdag 3.oktober

Programmering med blokkoding på microbit

Solcelleteknologi, foredrag

Solceller, modelløving

Torsdag 4.oktober

Ekskursjon til miljøbygget 'Basen'

Teknologiutfordring 1

Teknologiuftordring 2

Gruppene drøfter og presenterer oppgåve 1 og 2