Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

naturfag 1, andre samling 2018-2019

Teknologiundervisning og koding

Teknologien er i bruk og utvikling i samfunnet. På kursets er vi på faget i bruk, på praktisk undervisning og naturfagtilknytninga. Programmering er ein integrert del av temaet.

meccanobyggesettkran på bord
Modellar er vesentlege i alle delar av naturfagundervisninga. I teknologitema er det mykje læring i å bygge realistiske skalamodellar.
Foto:
Skolelaboratoriet

Hovudelement på denne samlinga er den verkelege bruken av teknologi, eigne ferdigheter og teknologiundervisning i klasserommet. 

Program: 

Onsdag 3.oktober. Stor lab A, 'Biologen', Thormøhlensgate 53 A, Marnineholmen

09.00 Solcelleteknologi, foredrag Simona Petroncini, Solbære as

10.15 Ekskursjon til solcelleanlegget på miljøbygget 'Basen', Rieber eiendom

11.00 Solceller, modelløving

12.00 lunsj

13.00 Eigen teknologibygging; bil, meccano

15.00 Oppgåve 2, gruppetid

Gruppene avsluttar dagen.

Torsdag 4.oktober. Samme lokale som onsdag

08.30 Microbit, blokkoding. Andreas Hellesøy, Bergen Katedralskole og Skolelaboratoriet 

11.30 Lunsj

12.30 Vindeenergi, Anette Fagerhaug Stephansen, seniorforsker CMR, Norcowe

14.30 Vindturbinparken, Skolelaboratoriet

15.00 Gruppene, oppgåve 1 og 2

15.25 Avslutning