Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 1, tredje samling 2018-2019

Kjemi, energi, karbon og klima

Kjemi er et praktisk fag, med relevans for mange fag og samfunnsområde. I klasserommet ligg det til rette for mykje aktivitet - som vi må tilpasse og bruke på beste vis. Dette er tema for dag 1. Karbon er eit mykje omtala grunnstoff - sentralt i den organiske kjemien, i energiomsettinga og i klimadebatten. På dag 2 ser vi på alle desse sidene ved C-stoffet.

Lærarar på kurs på kjemilaboratorium
Foto:
Skolelaboratoriet

Samlinga består av foredrag, eige laboratoriearbeid og diskusjon. 

Program

Onsdag 14.november. Frammøte på kjemisk institutt, Realfagbygget. 

09.00 Kjemi på laboratoriet; observasjon og forklaring, eksempel på elevøving

10.15 Start stasjonsøvingar

11.30 Lunsj og drøfting i gruppene

12.30 Stasjonsøvingar

14.00 Oppgåve 4. Diskusjonar og utfordringar på mittuib. 

14.45 Gruppene orienterer om oppgåver og diskusjonar.

15.20 Fordeling av artikler til klimaundervisning

15.30 Slutt

Torsdag 15.november. Frammøte Kurssal Biologen blokk B, Thormøhlensgate 53B

09.00 - Klimaundervisning - forberedelse til ettermiddagens undervisningsdrøfting.

09.20 Olje - eventyr eller søl? Øving med råolje

10.00 Petroleumskjemi og energikjelder. Professor Tanja Barth, kjemisk institutt

11.30 Lunsj

12.15 Karbonkjemi

12.30 Karbonsyklusen og klimaet. Seniorforsker Siv Kari Lauvset, NORCE

13.45 Energi og klima - ressursar og undervisning

15.00 Om eksamen, oppgåver og pensum

15.15 Avslutning