Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Naturfag 1, tredje samling 2018-2019

Kjemi, energi, karbon og klima

Karbon er eit mykje omtala grunnstoff - sentralt i den organiske kjemien, i energiomsettinga og i klimadebatten. På samlinga ser vi på alle desse sidene ved C-stoffet.

Lærarar på kurs på kjemilaboratorium
Foto:
Skolelaboratoriet

Samlinga består av foredrag, eige laboratoriearbeid og diskusjon. 

Program

Onsdag 14.november

Kjemi på laboratoriet: observasjon og forklaring

 

Torsdag 15.november

Karbonkjemi. Hydrokarbon og energikjelder. 

Karbonsyklusen og klimaet. Foredrag.